Select Page

Author: Ifan Morgan Jones

Nofel newydd ar y ffordd – Dadeni

Rwy’n falch o gyhoeddi y bydd nofel newydd gen i yn cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn. Dadeni fydd fy nhrydedd nofel, ar ôl Igam Ogam yn 2008 a’r Argraff Gyntaf yn 2010. Rydw i wedi bod yn gweithio ar y nofel am flynyddoedd lawer, ond roedd tri o blant bach, PhD a dechrau swydd newydd mwnn maes cwbl wahanol wedi fy atal rhag ysgrifennu’n greadigol am y tro. Diolch i fwrsariaeth gan Lenyddiaeth Cymru cefais gyfle i gwblhau’r gwaith y llynedd, a diolch i’r Lolfa fe fydd yn cael ei chyhoeddi. Dyma rai manylion pellach: Pan aiff lladrad yn nhŵr Llundain o’i le, caiff...

Read More

Setting up Nation.Cymru

My new year’s resolution for 2017 was to do things rather than talk (or tweet) about doing them. As a first step towards that goal on the 1st of January I bought the domain name Nation.Cymru with the intention of setting up a community-driven national news website. This sounds very grand, but it all depends on you. I’m not going to be able to do anything without your help. We’re all aware of the problems currently facing the commercial Welsh media. With a small and comparatively poor population (within an UK context), the Welsh media market simply can’t compete...

Read More

Sut fyddai Cymru 30 etholaeth yn edrych?

Rwy’n ysgrifennu nofel newydd ar hyn o bryd o’r enw Dadeni, a fydd yn cael ei chyhoeddi gan y Lolfa y flwyddyn nesaf. Mae tua hanner y nofel wedi ei gosod yng Nghaerdydd ac mae’n ymwneud i raddau helaeth â’r Senedd a gwleidyddiaeth Cymru. Mae gwleidyddion, gan gynnwys Aelodau Cynulliad, ymysg y prif gymeriadau. Er bod y nofel wedi ei gosod yn y presennol mae mewn fersiwn amgen o’r Gymru fodern lle mae’r system etholiadol ychydig yn fwy cyfrannol. Yn hytrach na bod 40 Aelod Cynulliad yn cael eu hethol i gynrychioli etholaethau, a 20 yn cael eu hethol i gynrychioli rhestrau...

Read More

Ethnic nationalism bad, civic nationalism good?

There is a tendency among progressives to think that civic nationalism is good and ethnic nationalism is bad. But this isn’t necessarily the case. First off, let’s define what we mean by civic and ethnic nationalism. Civic nationalism is the belief that a country is not defined by any particular language, culture or race, and that anyone can be part of it as long as they adhere to its institutions. (This is what people think: I don’t think this is actually the case, as I’ll argue in a minute.) Ethnic nationalism, despite its name, doesn’t necessarily have anything to...

Read More

Does hope trump hate? – President Trump and Welsh Nationalism

Can a progressive national movement be successful? I describe myself as a utilitarian nationalist, as I believe that there are logical and practical reasons why further self-determination would benefit Wales. However, we shouldn’t kid ourselves that people are always logical and practical when they choose who to vote for. As Trump’s election as President in the United States has shown, people tend to vote with their gut, for loyalty to a particular tribe, and for emotional reasons. Hate is the most powerful emotion of all. And when it comes to nationalist movements, voters tend to react not to policies...

Read More
  • 1
  • 2