Mi fydd tymor 2018 National Theatre Wales yn gyfres o waith, wedi’u perfformio ledled Cymru ar arlein, ar thema Pobl a Llefydd. Dyma fydd rhaglen lawn gyntaf y Cyfarwyddwr Artistig Kully Thiarai i’r cwmni.

Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy am bod cynhyrchiad.

Meddai Kully: “Rydym yn gwahodd cynulleidfaoedd i ymuno â ni mewn lleoliadau ar draws Cymru a threulio ennyd yn cerdded yn esgidiau pobl eraill, boed yn fenywod o Dde Asia neu’n fudwyr o bob cwr o’r byd, staff neu gleifion y GIG o’r gorffennol a’r presennol.

“Bydd y cynyrchiadau hyn yn arbrofol, yn wleidyddol, yn amrywiol ac yn bryfoclyd. Bydd pob un ohonynt yn archwilio’r cyflwr dynol, pa effaith y mae lleoedd yn ei chael ar ein hunaniaeth, a’n hargraffiadau o hunaniaethau eraill. Ymunwch â ni y flwyddyn nesaf ar gyfer y tymor newydd cyffrous hwn o waith, a gweld Cymru, y byd a’i bobl trwy lygaid ffres.”

Mae’r tymor yn cynnwys gŵyl mis o hyd ym mis Gorffennaf i ddathlu penblwydd 70ain y GIG, yn cynnwys ysgrifennu newydd, dawns gyfoes, cerddoriaeth, comedi, theatr synhwyraidd a chelf weledol. Mae ein galwad am eich straeon chi yn ymwneud â’r GIG yn mynd yn ei flaen, hefyd – cysylltwch â ni!

Mi fydd perfformiadau mewn ysbytai, ysgolion a theatrau,

Mi fydd dau o’r cynhyrchiadau – English a The Tide Whisperer – yn myfyrio ar brofiad mudwyr yng Nghymru a thu hwnt. Mi fydd y tymor yn dechrau gyda’r ddau gynhyrchiad cyntaf mewn cyfres tair-mlynedd o waith arbrofol (The Storm Cycle), STORM.1 a STORM.2, nawr ar werth.

Wedi ein hysbrydoli gan y thema o Bobl a Llefydd, rydym wedi comisiynu cyfres o bortreadau gan y ffotograffydd Dan Green i ddarlunio’r tymor. Mae manylion pwy ‘di pwy a lle ar waelod tudalen pob sioe.